Nazwa / Typ formacji

WIG-spożywczy / Podwójny szczyt (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA