Nazwa / Typ formacji

Polimex Mostostal SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA