Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Podwójny szczyt (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA