Nazwa / Typ formacji

MWIG40 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA