Nazwa / Typ formacji

WIG-motoryzacja / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA