Nazwa / Typ formacji

Braster SA w restrukturyzacji / Linia trendu spadkowego (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA