Nazwa / Typ formacji

SWIG80 / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA