Nazwa / Typ formacji

Agora SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA