Nazwa / Typ formacji

Braster SA w restrukturyzacji / Klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA