Nazwa / Typ formacji

WIG30 / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA