Nazwa / Typ formacji

AB SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA