Nazwa / Typ formacji

R22 SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA