Nazwa / Typ formacji

Stalprodukt SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA