Nazwa / Typ formacji

WIGtech / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA