Nazwa / Typ formacji

FW20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA