Nazwa / Typ formacji

ETFBW20TR / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA