Nazwa / Typ formacji

Pharmena SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA