Nazwa / Typ formacji

WIG-UKRAIN / Kanał horyzontalny (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA