Nazwa / Typ formacji

Comarch SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA