Nazwa / Typ formacji

CDRL SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA