Nazwa / Typ formacji

Kernel Holding S.A. / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA