Nazwa / Typ formacji

ZE PAK SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA