REKLAMA

2016-05-30 19:30:00 CEST Dodaj komentarz

Vistula - temat na jutro?

Spółka, której akcje mam od pewnego czasu, przyciąga uwagę analityków.

Prześledźmy zatem co działo się w ciągu ostatnich miesięcy pod kątem analizy technicznej.

Notowania spółki od listopada 2015 do marca tego roku przechodziły korektę spadkową, która zakończyła się przebiciem linii trendu zniżkującego 23-24 lutego 2016. Od tej pory (tj. od poziomów 2,66 - 2,7) kurs szedł do góry, osiągając poziomy nieco powyżej 3 zł i wszedł w obszar konsolidacji, który przypomina nieco kanał zwyżkujący. Ponieważ ten obszar konsolidacji minimalnie rozszerza się ku górze, ATmatix zakwalifikował formację jako rozszerzający się klin zwyżkujący.

 


Z drugiej strony, możemy równie dobrze zauważyć tam rozszerzającą się formację zwyżkującą:


Warto tutaj uświadomić sobie w jaki sposób ATmatix wyznacza poziomy wybicia dla formacji rozszerzających się. Ponieważ, jeśli górny poziom wybicia (ten zaznaczony kolorem zielonym) wznosi się, to prawdopodobieństwo wybicia w górę ponad ten poziom - z czasem maleje. Nie powinno to dziwić i ma to odzwierciedlenie w statystykach formacji. Historyczna częstość wybić w górę z formacji wznoszących się ku górze z reguły jest niższa niż częstość wybić w dół i jest to naturalne - skoro cena wzrasta, to czy bardziej prawdopodobne jest to, że będzie rosnąć nadal, czy to, że trafi się jakaś korekta spadkowa? W przypadku formacji rozszerzających się prawdopodobieństwo, że dojdzie do wybicia ponad ten "uciekający" cenie poziom (w tym przypadku ucieka on w górę) maleje jeszcze bardziej z upływem czasu.
Z tego powodu zdecydowałem, iż poziomem wybicia z rozszerzających się formacji będzie najwyższy punkt w ramach wykrytego obszaru formacji, i jest to zgodne z poradami Bulkowskiego. Dlatego poziomem wybicia w górę z powyższej rozszerzającej się formacji zwyżkującej, która ukształtowała się na Vistuli, jest stały poziom 3,28.

Nie muszę dodawać, że takie założenie diametralnie zmienia statystyki wybić tego typu formacji - wybicie w górę jest teraz nieco bardziej prawdopodobne, niż gdybyśmy jako poziom wybicia traktowali "uciekającą" nam w górę linię górnego trendu ograniczającego formację.
Każdy kij ma jednak dwa końce - nie ma żadnej gwarancji, że po takim wybiciu z poziomu 3,28 cena nie zawróci właśnie na tej linii trendu, wznoszącej się ku górze - i czasem tak właśnie się dzieje. Ale mam też dobre wiadomości - jeśli już dojdzie do wybicia z rozszerzającej się formacji zwyżkującej przy sposobie pomiaru takim, jaki stosuje ATmatix - to na podstawie danych historycznych możemy celować w pułap wynikający z reguły pomiaru zasięgu ze skutecznością ponad 70% (pamiętając, że samo wybicie w górę jest mniej prawdopodobne niż wybicie w dół!).
Oczywiście są to dane historyczne i nie ma żadnej gwarancji na ich powtórzenie w przyszłości.
Osobiście jednak wolę opierać swoje analizy przynajmniej na takich danych, niż poruszać się po omacku.

Trzeba jeszcze zauważyć jedną formację, którą osobiście lubię, choć jej statystyki skuteczności obliczone przez ATmatix nie powalają na kolana - trzy zwyżkujące dołki. Okazuje się, że formacja ta została już wypełniona i osiągnęła jakiś czas temu poziomy docelowe (sam spieniężyłem część akcji na poziomie 3,24). Poziom wyznaczony na wysokości 3,34 lub wyższy, jeśli chodzi o ten typ formacji,  był osiągany jedynie w mniej niż 50 procentach przypadków historycznych.Jeszcze jedna sprawa - patrząc na wykres Vistuli w długim terminie i łącząc wierzchołki cenowe 2,41 (4 kwartał 2013 roku) i 3,20 (listopad zeszłego roku) możemy poprowadzić linię trendu, która da nam hipotetyczny poziom oporu. Niestety obecnie ATmatix w tak długim horyzoncie czasowym nie operuje, więc to ćwiczenie pozostawiam już czytelnikom.

Reasumując, mamy tutaj kilka formacji i kilka punktów widzenia, więc byłbym dosyć ostrożny i zaczekał na potwierdzenie wybicia w górę przy dużym wolumenie (pamiętając o możliwych ruchach powrotnych). Z drugiej strony, cena zaszła już dosyć wysoko, i nie jest wykluczona jakaś korekta. Oczywiście ATmatix wyznaczy docelowe poziomy w takim czy innym kierunku :)

Etykiety: , , , ,