REKLAMA

Statystyki wybić i skuteczności formacji cenowych za okres od 2021-04-01 do 2024-03-31

UWAGI:

  • Statystyki te dotyczą tylko i wyłącznie formacji cenowych automatycznie znajdowanych przez ATmatix
  • Statystyki formacji dotyczą danych historycznych i nie ma żadnej gwarancji na powtórzenie tych wyników w przyszłości
  • Statystyki są liczone odrębnie dla indeksów/kontraktów oraz akcji GPW
  • Statystyki % wybić góra/dół mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia lub fakt, iż dla niektórych formacji nie doszło w ogóle do wybicia w ściśle określonym czasie
  • Podane statystyki mogą ulec zmianie po modyfikacji algorytmów lub parametrów algorytmów, wykrywających wystąpienia formacji
  • Statystyczne zasięgi docelowe po wybiciu z formacji są obliczane na podstawie historycznych danych o przeciętnych zasięgach wybić, które nie są ujęte w poniższej tabeli
  • Poniższa tabela zawiera wartości uśrednione, bez uwzględnienia wolumenu wybicia, trendu wolumenu, nachylenia, położenia formacji w obrębie rocznego zakresu zmian ceny i innych wartości charaktetystycznych dla formacji - informacji tych dodatkowo używają nasze algorytmy przy wyznaczaniu zasięgów wybić; są one również prezentowane w szczegółach każdej formacji
Grupa Typ formacji % wybić w górę % wybić w dół Skuteczność po wybiciu w górę Skuteczność po wybiciu w dół Ruchy powrotne po wybiciu w górę Ruchy powrotne po wybiciu w dół Współcz. fałszywych wybić w górę Współcz. fałszywych wybić w dół
Akcje GPW Chorągiewka
Akcje GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Flaga
Akcje GPW Kanał horyzontalny
Akcje GPW Kanał zniżkujący
Akcje GPW Kanał zwyżkujący
Akcje GPW Klin zniżkujący
Akcje GPW Klin zwyżkujący
Akcje GPW Linia trendu spadkowego
Akcje GPW Linia trendu wzrostowego
Akcje GPW Opór
Akcje GPW Podwójne dno
Akcje GPW Podwójny szczyt
Akcje GPW Płaska baza
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Akcje GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Akcje GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Akcje GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Szybki wzrost
Akcje GPW Trzy zwyżkujące dołki
Akcje GPW Trójkąt
Akcje GPW Trójkąt zniżkujący
Akcje GPW Trójkąt zwyżkujący
Akcje GPW Wsparcie
Indeksy GPW Chorągiewka
Indeksy GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Flaga
Indeksy GPW Kanał horyzontalny
Indeksy GPW Kanał zniżkujący
Indeksy GPW Kanał zwyżkujący
Indeksy GPW Klin zniżkujący
Indeksy GPW Klin zwyżkujący
Indeksy GPW Linia trendu spadkowego
Indeksy GPW Linia trendu wzrostowego
Indeksy GPW Opór
Indeksy GPW Podwójne dno
Indeksy GPW Podwójny szczyt
Indeksy GPW Płaska baza
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Indeksy GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Szybki wzrost
Indeksy GPW Trzy zwyżkujące dołki
Indeksy GPW Trójkąt
Indeksy GPW Trójkąt zniżkujący
Indeksy GPW Trójkąt zwyżkujący
Indeksy GPW Wsparcie