REKLAMA

2016-07-29 11:08:00 CEST Dodaj komentarz

ATmatix - aktualizacja statystyk formacji

Statystyki liczone przez ATmatix obejmują:

 • liczbę wystąpień danego typu formacji w badanym okresie czasu,
 • procentowy rozkład wybić w górę i w dół dla danego typu formacji (może nie sumować się do 100%, o czym poniżej),
 • procentową skuteczność osiągnięcia teoretycznych, książkowych poziomów docelowych dla określonego typu formacji (czyli jak często osiągnięto co najmniej poziom wyznaczony odpowiednią regułą pomiaru zasięgu wybicia dla konkretnego typu formacji - z reguły jest do dodanie wysokości formacji do poziomu wybicia w przypadku wybić w górę lub odjęcie wysokości od poziomu wybicia w przypadku wybić w dół),
 • statystyki ruchów powrotnych oraz fałszywych wybić - szczegółowy opis w osobnym artykule.
Statystyki wybić, skuteczności, ruchów powrotnych i fałszywych wybić uwzględniają również dodatkowy wymiar, którym jest wielkość wolumenu wybicia - szczegółowy opis znajduje się w tym wpisie.

Statystyki wybić są wyznaczane w następujący sposób:
 • jeśli cena wybiła się z formacji w górę, zdarzenie liczy się jako wybicie w górę (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny poniżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się z formacji w dół, liczy się to jako wybicie w dół (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny powyżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się w dół i zawróciła, nie osiągając uprzednio pułapu docelowego po wybiciu, a następnie wybiła się górą (lub na odwrót),  to do statystyk wybić przyjmowany jest ten kierunek, dla którego ruch był silniejszy (w sensie większej wartości bezwzględnej wzrostu lub spadku po wybiciu)
 • mogło w ogóle nie dojść do wybicia w określonym czasie - najczęściej dzieje się tak np. w przypadku trójkątów, których zakres jest ograniczony dwiema zbliżającymi się ku sobie liniami.
Dlatego statystyki wybić z reguły nie sumują się dokładnie do 100%.

Są jeszcze inne statystyki, nie prezentowane na stronie ATmatix, które są używane do obliczania statystycznych (nie książkowych) zasięgów po wybiciu z formacji - więcej informacji poniżej.

Jak można zauważyć, statystyki są liczone odrębnie dla akcji i indeksów/kontraktów. Dlaczego? Z reguły ruchy cenowe na indeksach/kontraktach są względnie mniejsze niż dla akcji i dla tych dwóch grup pewne parametry skanera formacji są różne. Osiągana skuteczność jest również nieco inna, co potwierdza słuszność takiego podziału.

Do czego używane są te statystyki? Po pierwsze, jeśli nie doszło jeszcze do wybicia z danej formacji, to statystyki wybić są prezentowane w szczegółach formacji jako szanse na wybicie w górę lub w dół.

Po drugie, jeśli doszło już do wybicia z formacji górą lub dołem, to ATmatix używa swoich wewnętrznych statystyk zasięgów do określenia nie-książkowych poziomów i te zasięgi są prezentowane w szczegółach formacji. Tak jak to już opisywałem, ATmatix wyznacza zawsze docelowy zakres cen po wybiciu:
 • poziom teoretyczny (podajemy również skuteczność osiągnięcia tego poziomu na podstawie statystyk z danych historycznych) - nie zawsze ten poziom jest wyznaczany, np. brakuje go w przypadku wybicia w dół z formacji podwójnego dna lub oRGR. Wynika to z tego, iż literatura dotycząca analizy technicznej z reguły milczy na temat obliczania zasięgów w tego typu sytuacjach (jest to zanegowanie formacji dna, która tak naprawdę przestaje być dnem, skoro cena zeszła jeszcze niżej). Tak jak napisałem, ten poziom z reguły jest wyznaczany poprzez dodanie (lub odjęcie) wysokości formacji do poziomu wybicia;
 • poziom statystyczny (poziom osiągany z zadaną skutecznością na podstawie danych historycznych) - ten poziom zawsze jest wyznaczany, chyba że nie dysponujemy statystykami dla danego typu formacji.
Docelowy zakres cen jest również zaznaczany na wykresie formacji (kolorem niebieskim), co ilustruje poniższy obrazek.
Kliknij, aby powiększyć.


To obliczanie zasięgu na podstawie zachowania się typów formacji w przeszłości jest unikalną cechą naszej aplikacji, ponieważ pozwala na:
 • po pierwsze, sprawdzenie jak skuteczna jest książkowa, teoretyczna wiedza na konkretnym rynku (w tym przypadku na GPW),
 • po drugie, wyznaczenie zasięgów docelowych z zadaną skutecznością, i to w sytuacjach, o których książkowa wiedza nie na wiele nam się przyda (tak jak we wspomnianych wybiciach w dół z formacji dna).
Inaczej mówiąc, statystyczny poziom docelowy mówi nam, j ak daleko przeciętnie (w przeszłości) zawędrowała cena po wybiciu w górę lub w dół w przypadku konkretnego typu formacji. Co więcej, możemy określić na podstawie zadanej z góry skuteczności ten przeciętny zasięg, ponieważ wiemy, że np. w 50% przypadków historycznych cena zawędrowała co najmniej do poziomu X, a w 75% przypadków co najmniej do poziomu Y.

O tym w jaki dokładnie sposób ten poziom jest wyznaczany i dlaczego dodatkowo uwzględniamy wielkość wolumenu obrotu w dniu wybicia z formacji, można przeczytać w odrębnym artykule. Tutaj wspomnę tylko o tym w jaki sposób Thomas Bulkowski na swojej stronie opisuje wyznaczanie poziomu docelowego po wybiciu. Otóż, Bulkowski poleca pomnożenie wysokości formacji, przed dodaniem lub odjęciem od poziomu odbicia, przez wartość, określaną jako percentage meeting price target. Jest to częstość, z jaką cena osiągała teoretyczny, książkowy poziom docelowy, dla danego typu formacji. Brzmi znajomo? Tak, jest to dokładnie statystyczna skuteczność, podawana przez ATmatix na stronie ze statystykami i w szczegółach danej formacji.

Mi osobiście pomysł mnożenia wysokości formacji przez skuteczność średnio się podoba i ATmatix nie wyznacza statystycznego poziomu docelowego w ten sposób. Dlaczego? Teoretycznie wszystko jest w porządku - skoro dana formacja osiągała poziom teoretyczny po wybiciu w 60% przypadków, to znaczy, że średnio cena doszła tylko do poziomu wybicia plus 60% wysokości formacji, prawda? Nie jest to takie proste. Po pierwsze, statystyczna skuteczność (przynajmniej ta wyznaczana przez ATmatix) mówi nam, że cena osiągnęła co najmniej poziom teoretyczny w 60% przypadków. Czyli w 3 przypadkach na 5 cena urosła od poziomu wybicia do poziomu wybicia plus co najmniej 100% wysokości formacji. Co najmniej, czyli mogła urosnąć równie dobrze o 200% wysokości formacji. Albo o 500%. We wszystkich tych przypadkach statystyczna skuteczność jest taka sama i wynosi 60%. Ale ta skuteczność, jak widać, nie mówi nam nic o potencjalnym zasięgu wybicia. ATmatix, i powtórzę, że jest to jego unikalna cecha, oblicza maksymalne ceny po wybiciu w górę (lub minimalne po wybiciu w dół) dla wszystkich formacji historycznych i bierze te statystyczne informacje pod uwagę przy wyznaczaniu zasięgu wybicia, zwanego przez nas poziomem "statystycznym".

Oczywiście, statystyki są oparte o dane historyczne (przyszłości, niestety, nie potrafimy przewidywać) i nie ma gwarancji na ich powtórzenie, jednak możliwość oparcia się o konkretne, weryfikowalne dane zdecydowanie pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o otwarciu lub zamknięciu danej pozycji. Znając historyczną skuteczność wiemy czego w danej sytuacji się spodziewać i które transakcje, wynikające z takiego a nie innego układu cen (czyli formacji) mogą być potencjalnie mniej ryzykowne czy bardziej zyskowne niż inne.
Etykiety: , , , , , , , ,