REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania

Proszę wybrać pytanie, aby wyświetlić odpowiedź.

 1. ATmatix automatycznie wykrywa najpopularniejsze klasyczne formacje cenowe Analizy Technicznej, takie jak podwójne dna i szczyty, trójkąty, kliny, flagi i inne, a także inne pomocnicze formacje liniowe takie jak linie trendu, poziomy wsparcia i oporu. Pełna lista typów formacji znajdowanych przez ATmatix znajduje się na stronie ze statystykami.
  Nie wiesz czy cena akcji na giełdzie będzie rosnąć czy spadać? Wykorzystaj formacje cenowe i ich statystyki. ATmatix to aplikacja, która Ci w tym pomoże. Zapomnij o prostych formacjach świecowych lub naiwnych strategiach bazujących na wskaźnikach technicznych typu średnia krocząca - wypróbuj coś, co działa i jest poparte weryfikowalnymi statystykami.

 2. ATmatix, dzięki algorytmom uczenia maszynowego (ML) automatycznie identyfikuje klasyczne liniowe formacje cenowe Analizy Technicznej i prezentuje je w formie tabeli i wykresów. Analiza bazuje na danych o interwale dziennym (end-of-day), a dane aktualizujemy każdego dnia po zakończeniu sesji giełdowej.
  Algorytmy określają poziomy wybicia (poziomy wsparcia i oporu w ramach danej formacji), a także obliczają docelowe zasięgi ruchu cenowego po wybiciu z formacji - na podstawie statystyk z danych historycznych (to nasza unikalna cecha), jak i klasycznych, "książkowych" reguł pomiaru. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie prognozować jak wysoko (lub jak nisko) znajdzie się cena akcji po wybiciu z formacji z określonym prawdopodobieństwem (wyznaczonym przy pomocy statystyk). ATmatix informuje o zbliżaniu się ceny do poziomu wybicia, o wybiciach, a także o osiągągnięciu założonego wcześniej docelowego zakresu cen.
  Ponadto informujemy o najważniejszych zdarzeniach na formacjach, wysyłając powiadomienia mailowe.
  Wykrywanie wybić (i innych zdarzeń) działa na podstawie cen zamknięcia po zakończeniu każdej sesji giełdowej.
  Obliczanie zasięgów wybić bierze pod uwagę również takie informacje jak wolumen obrotu w dniu wybicia. Planujemy stopniowe rozszerzanie zbioru informacji, na których opiera się nasz model machine learning, o kolejne atrybuty mające istotny wpływ na skuteczność predykcji.
  Więcej informacji znajdziesz na zakładce Tematy Pomocy

 3. Rejestracja i założenie konta PREMIUM dostępne są całkowicie ZA DARMO. W promocji dostajesz 15 dni dostępu PREMIUM bezpłatnie i bez żadnego zobowiązania w ramach Okresu Próbnego. W tym czasie możesz zapoznać się z aplikacją i przetestować jej możliwości. Po upływie okresu testowego konto zostaje automatycznie przekształcone w konto zwykłe z pełnym dostępem jedynie do niektórych spółek z indeksu WIG20.
  Możesz zachować pełen dostęp i wszystkie funkcjonalności przedłużając ważność swojego konta PREMIUM w dowolnym momencie i opłacając jedną z dostępnych wersji abonamentu.

 4. Lista typów formacji obsługiwanych obecnie znajduje się na zakładce Statystyki.

 5. Tak, wykrywa formacje podwójnego szczytu oraz formacje głowy i ramion (RGR).

 6. Obecnie od 30 do 45 min. po zakończeniu sesji giełdowej (ok. 17:30 - 17:45 po każdej sesji). Również wtedy rozpoczyna się wysyłka powiadomień mailowych.

 7. Przede wszystkim prosimy o upewnienie się czy podany podczas rejestracji adres e-mail jest poprawny (czasem zdarzają się literówki). Jeśli nastąpiła pomyłka, nie będziemy w stanie wysłać Ci wiadomości aktywacyjnej. W takim przypadku dokonaj rejestracji ponownie, podając właściwy adres e-mail.

  Czasem polityka bezpieczeństwa Twojego dostawcy usługi e-mail powoduje, iż wiadomości wysłane przez nas mogą trafiać do spamu. Musisz odpowiednio zmienić ustawienia filtra antyspamowego Twojej skrzynki, tak aby e-maile z naszej domeny (atmatix.pl) nie były oznaczane jako niechciane. Niektórzy dostawcy e-mail (np. O2, WP) automatycznie grupują maile w osobnych folderach pod różnymi nazwami. Jeśli nie widzisz naszych wiadomości w głównym katalogu swojej skrzynki odbiorczej, sprawdź inne foldery (np. folder Oferty).

 8. Formacje świecowe to bardzo proste układy, składające się z jednej lub kilku świec. Stawiamy na unikalną funkcjonalność wykrywania bardziej skomplikowanych układów (formacji cenowych, liniowych), które dostarczają dodatkowo informacji na temat prawdopodobnego kierunku i zasięgu ruchu, fałszywych wybić i ruchów powrotnych oraz których skuteczność jest potwierdzona naszymi statystykami. Formacje świecowe nie niosą żadnej dodatkowej informacji o potencjalnym zasięgu ruchu.

 9. Wskaźniki typu RSI, MACD, CCI, średnie kroczące itp. są dostępne praktycznie w każdym programie do analizy technicznej, jak i na dziesiątkach portali internetowych. My stawiamy na unikalną funkcjonalność, która jest przez nas zweryfikowana i pozwala na przewidywanie ruchów cen wraz z ich zasięgiem i prawdopodobieństwem osiągnięcia danego pułapu cenowego. Naiwne strategie bazujące na wskaźnikach AT tego nie zapewniają, choć oczywiście są czasem przydatnym narzędziem pomocniczym przy określaniu momentu zakupu lub sprzedaży akcji lub innych instrumentów.
  Nie wykluczamy jednak zastosowania w przyszłości wskaźników tego typu jako dodatkowych informacji pozwalających oszacować jakość sygnałów wynikających z pojawienia się danej formacji czy wybicia z formacji, o ile w sposób znaczący polepszą one skuteczność naszych predykcji - co oczywiście wymaga dokładnej weryfikacji ich przydatności pod kątem statystycznym.

 10. Klasyczna analiza techniczna nie zajmuje się wybiciami w dół z formacji dna i wybiciami w górę z formacji szczytu. Wg klasycznej AT takie formacje uważane są za zanegowane, a w najgorszym wypadku - za nieistniejące.
  Nasze statystyki pozwalają mimo wszystko na oszacowanie zasięgu takiego wybicia na podstawie zachowania formacji w przeszłości, nawet jeśli analiza techniczna nie oferuje metody pomiaru zasięgu. Dlatego wg nas dziwnym byłoby, gdybyśmy nie oferowali takiej funkcjonalności, ponieważ z obliczeniowego i technicznego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy w wyznaczaniu statystycznych zasięgów wybić z dowolnej formacji w dowolnym kierunku. Takie działanie umożliwia nam ponadto zbieranie spójnych statystyk dotyczących wybić z formacji (ich potwierdzenia lub zanegowania w przypadku formacji szczytu lub dna). Pozwala to nam odpowiedzieć na pytanie jakiego kierunku wybicia możemy oczekiwać dla danego wystąpienia formacji, niezależnie od tego czy jest to formacja szczytu, dna czy innego typu.

  Więcej można przeczytać w artykułach na blogu: Szukanie dołka oraz Statystyki - informacje ogólne.


Cennik i funkcjonalności

Subskrypcje PREMIUM

Obecnie obowiązujący cennik za zakup lub przedłużenie ważności konta PREMIUM.

Pamiętaj, że rejestrując nowe konto otrzymasz dostęp PREMIUM na 15 dni w promocji za darmo, bez żadnego zobowiązania i podawania danych do płatności!
W tym czasie możesz zapoznać się z możliwościami serwisu nie ponosząc żadnego ryzyka i kosztów. Jeśli zdecydujesz się na przedłużenie terminu ważności konta PREMIUM, będą obowiązywać aktualne w danym momencie ceny abonamentów. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup abonamentu, Twoje konto zostanie automatycznie przekształcone w konto zwykłe po upływie promocyjnej daty ważności. Decyzja należy do Ciebie!
Typ abonamentu (okres ważności) Cena całkowita Dodatkowe korzyści
Abonament PREMIUM 30 dni

29 PLN

Abonament PREMIUM 90 dni

78 PLN

Oszczędzasz
9 PLN
Abonament PREMIUM 180 dni

138 PLN

Oszczędzasz
36 PLN

Porównanie dostępnych funkcjonalności

Dostęp anonimowy (publiczny) Użytkownicy zarejestrowani (wymaga założenia konta) Użytkownicy PREMIUM (wymaga założenia konta)
Dane formacji dla wybranych spółek WIG20 i wybranych indeksów WIG
Własna lista Obserwowanych walorów
Dane formacji dla pozostałych spółek GPW, indeksów WIG i kontraktów FW20 (rynek główny)
Statystyki wybić, skuteczności, ruchów powrotnych i fałszywych wybić dla formacji cenowych
Powiadomienia e-mail
Analiza wolumenu
Analiza płynności
Analiza rocznego zakresu zmiany cen
Brak reklam w domenie atmatix.pl

Statystyki wybić i skuteczności formacji cenowych za okres od 2018-10-01 do 2021-09-30

UWAGI:

 • Statystyki te dotyczą tylko i wyłącznie formacji cenowych automatycznie znajdowanych przez ATmatix
 • Statystyki formacji dotyczą danych historycznych i nie ma żadnej gwarancji na powtórzenie tych wyników w przyszłości
 • Statystyki są liczone odrębnie dla indeksów/kontraktów oraz akcji GPW
 • Statystyki % wybić góra/dół mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia lub fakt, iż dla niektórych formacji nie doszło w ogóle do wybicia w ściśle określonym czasie
 • Podane statystyki mogą ulec zmianie po modyfikacji algorytmów lub parametrów algorytmów, wykrywających wystąpienia formacji
 • Statystyczne zasięgi docelowe po wybiciu z formacji są obliczane na podstawie historycznych danych o przeciętnych zasięgach wybić, które nie są ujęte w poniższej tabeli
 • Poniższa tabela zawiera wartości uśrednione, bez uwzględnienia wolumenu wybicia, trendu wolumenu, nachylenia, położenia formacji w obrębie rocznego zakresu zmian ceny i innych wartości charaktetystycznych dla formacji - informacji tych dodatkowo używają nasze algorytmy przy wyznaczaniu zasięgów wybić; są one również prezentowane w szczegółach każdej formacji
Grupa Typ formacji % wybić w górę % wybić w dół Skuteczność po wybiciu w górę Skuteczność po wybiciu w dół Ruchy powrotne po wybiciu w górę Ruchy powrotne po wybiciu w dół Współcz. fałszywych wybić w górę Współcz. fałszywych wybić w dół
Akcje GPW Chorągiewka
Akcje GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Flaga
Akcje GPW Kanał horyzontalny
Akcje GPW Kanał zniżkujący
Akcje GPW Kanał zwyżkujący
Akcje GPW Klin zniżkujący
Akcje GPW Klin zwyżkujący
Akcje GPW Linia trendu spadkowego
Akcje GPW Linia trendu wzrostowego
Akcje GPW Opór
Akcje GPW Podwójne dno
Akcje GPW Podwójny szczyt
Akcje GPW Płaska baza
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Akcje GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Akcje GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Akcje GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Szybki wzrost
Akcje GPW Trzy zwyżkujące dołki
Akcje GPW Trójkąt
Akcje GPW Trójkąt zniżkujący
Akcje GPW Trójkąt zwyżkujący
Akcje GPW Wsparcie
Indeksy GPW Chorągiewka
Indeksy GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Flaga
Indeksy GPW Kanał horyzontalny
Indeksy GPW Kanał zniżkujący
Indeksy GPW Kanał zwyżkujący
Indeksy GPW Klin zniżkujący
Indeksy GPW Klin zwyżkujący
Indeksy GPW Linia trendu spadkowego
Indeksy GPW Linia trendu wzrostowego
Indeksy GPW Opór
Indeksy GPW Podwójne dno
Indeksy GPW Podwójny szczyt
Indeksy GPW Płaska baza
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Indeksy GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Szybki wzrost
Indeksy GPW Trzy zwyżkujące dołki
Indeksy GPW Trójkąt
Indeksy GPW Trójkąt zniżkujący
Indeksy GPW Trójkąt zwyżkujący
Indeksy GPW Wsparcie