REKLAMA

2016-06-16 09:29:00 CEST Dodaj komentarz

ATmatix - powiadomienia na e-mail

ATmatix może wysyłać powiadomienia na adres e-mail o wykrytych formacjach cenowych oraz zdarzeniach na tych formacjach do zarejestrowanych użytkowników, posiadających konto PREMIUM (przypominamy, że przy  rejestracja nowego konta dajemy 15 dni dostępu PREMIUM za darmo).

Powiadomienia mailowe informują o:

  • Nowo zidentyfikowanych przez ATmatix formacjach cenowych,
  • Formacjach, dla których cena zbliża się do poziomu wybicia w górę lub w dół (co może oznaczać przebicie tego poziomu lub odbicie się od niego i zmianę kierunku ruchu), 
  • Formacjach, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół,
  • Osiągnięciu docelowego zakresu cen dla danej formacji (wypełnieniu formacji).
Poszczególne stany formacji zostały opisane w tym poście.

Wiadomość nie zawiera oczywiście wszystkich wykrytych w danym dniu (lub tygodniu) zdarzeń czy formacji, a jest ograniczona tylko do tych najważniejszych, czyli posiadających stosunkowo największy potencjał, a więc prognozowany wzrost (lub spadek, w zależności od kierunku ewentualnego wybicia z formacji).

Powiadomienia te są domyślnie włączone. Aby je wyłączyć lub zmienić ich częstotliwość, po zalogowaniu należy przejść do ustawień swojego konta, klikając na adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu lub wybierając z menu pozycję "Konto" tak jak na obrazku:Następnie w sekcji Powiadomienia należy wyłączyć lub włączyć opcję "Chcę otrzymywać powiadomienia" oraz wybrać zakres danych i żądaną częstotliwość, z jaką będziemy otrzymywać wiadomości.

Lista wyboru zakresu danych posiada dwie opcje:
  • Wszystko - użytkownik będzie informowany o wszystkich zdarzeniach, które udało się wykryć na wszystkich monitorowanych przez ATmatix walorach,
  • Tylko obserwowane - użytkownik będzie informowany jedynie o zdarzeniach na walorach, które dodał do własnej listy Obserwowanych. Lista obserwowanych jest widoczna dla zalogowanych użytkowników na stronie tabeli formacji. Opis obsługi tabeli formacji, w tym listy obserwowanych znajduje się w tym wpisie.

Dostępne są dwie częstotliwości wysyłki powiadomień:
  • Raz dziennie - wiadomość wyślemy raz dziennie po zakończeniu sesji (z pewnym opóźnieniem) i będzie zawierała zdarzenia z ostatniej sesji
  • Raz na tydzień - wiadomości wyślemy po zakończeniu sesji piątkowej i będzie zawierała najważniejsze zdarzenia z ostatniego tygodnia.


Przykład takiej notyfikacji, a właściwie jej fragment, znajduje się na obrazku poniżej. Poszczególne sekcje wiadomości odpowiadają sekcjom na ekranie tabeli formacji AT i są ograniczone do najważniejszych danych, zgodnie z tym co napisałem powyżej. Dane są posortowane malejąco po wartości bezwzględnej potencjału danej formacji:


Każda sekcja zawiera maksymalnie:
  • 5 pozycji w przypadku powiadomień dziennych,
  • 10 pozycji w przypadku powiadomień tygodniowych.

Osobne sekcje wiadomości e-mail zawierają również zdarzenia wykryte na indeksach głównych/kontraktach oraz indeksach branżowych GPW. Zdecydowaliśmy się wydzielić te grupy walorów, ponieważ z reguły ruchy cenowe są dla nich o wiele mniejsze (biorąc pod uwagę zmiany procentowe) niż dla akcji. Nie wydzielenie ich mogłoby skutkować pominięciem w wiadomości niektórych potencjalnie ciekawych formacji na indeksach, ze względu na ich stosunkowo nieduży potencjał w porównaniu do formacji znajdowanych na instrumentach akcyjnych. W ten sposób łatwiej możemy zorientować się w sytuacji technicznej wybranych grup walorów, na szerokim rynku lub w poszczególnych sektorach.

Na koniec dodam jeszcze, że powiadomienia są wysyłane tylko wtedy, gdy w wybranym zakresie danych i przedziale czasowym, od momentu ostatniej wysyłki, wykryliśmy przynajmniej jedno zdarzenie.


Etykiety: , , , , ,