REKLAMA

2017-05-26 09:50:00 CEST Dodaj komentarz

Nowa funkcjonalność - wpływ trendu wolumenu na statystyki i zasięgi formacji

Jakiś czas temu wprowadziliśmy nową funkcjonalność wyznaczania docelowych poziomów cenowych po wybiciu z formacji na podstawie wolumenu w dniu wybicia. Od wczoraj w naszych predykcjach uwzględniamy również statystyczne dane o trendzie wolumenu podczas tworzenia się formacji. Co to takiego i w jaki sposób wpływa na statystyki formacji, takie jak kierunek wybicia czy skuteczność?Informacje o trendzie wolumenu ATmatix podaje już od dawna dla większości wykrywanych formacji. Jednak do tej pory nie były one wykorzystywane w zbieraniu statystyk i obliczaniu prognozowanych cen po wybiciu z formacji - ale to już historia. Przypominamy, iż informacje o trendzie wolumenu ATmatix wyświela w szczegółach formacji - po rozwinięciu wiersza w tabeli formacji, w oknie wykresu formacji oraz na dedykowanej podstronie danej formacji.

Widok szczegółów w tabeli formacji
Widok wykresu
Strona formacji

Trend wolumenu podczas tworzenia się formacji to nic innego jak pewien uśredniony kierunek (wzrostowy lub spadkowy), w którym podąża wartość wolumenu od początku formacji do jej punktu końcowego, czyli do dnia, w którym wykryliśmy wystąpienie danej formacji. Przykłady formacji z widocznym kierunkiem trendu znajdują się na wykresach poniżej.

Zniżkujący trend wolumenu podczas tworzenia się formacji trójkąta
Rosnący wolumen obrotu podczas tworzenia się formacji odwróconego klina

W jaki sposób określamy trend wolumenu? Wartości wolumenu obrotu od dnia początku formacji do jej końca są aproksymowane linią prostą z użyciem metody regresji liniowej. Nachylenie tej prostej w stosunku do poziomu wyznacza nam kierunek trendu (zwyżkujący lub zniżkujący). Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy w stanie jednoznacznie określić nachylenie tej prostej. Jeżeli:
 • mamy zbyt mało punktów pomiarowych przy dużej ich zmienności, lub
 • nachylenie prostej nie odbiega od poziomu w sposób istotny statystycznie
to nie jesteśmy w stanie wyznaczyć w sposób wiarygodny wyraźnego trendu wolumenu dla danej formacji i wtedy ATmatix nie podaje tej informacji w szczegółach formacji, a do obliczeń używamy "zwykłych", uśrednionych statystyk dla danego typu formacji (uwzględniając oczywiście inne dostępne parametry, takie jak na przykład wolumen wybicia). Poniżej znajdują się dwa przykłady linii regresji dla dwóch powyższych formacji.
Zniżkujący trend wolumenu
Zwyżkujący trend wolumenu

Dokładnie w taki sam sposób trend wolumenu jest określany przez Thomasa Bulkowskiego, czyli specjalistę od analizy technicznej - o szczegółach można przeczytać w jego książkach i na jego stronie internetowej. Pamiętajmy jednak o ważnej rzeczy - stosując metodę regresji liniowej tracimy pewne informacje o dokładnym przebiegu wartości wolumenu w czasie - na przykład jeśli wartości wolumenu tworzą kształt zbliżony do litery U (kiedy obroty są wysokie przy obu krańcach formacji, a pomiędzy tymi punktami są niewielkie), to uśredniając zmiany tych wartości może się okazać, że nie ma żadnego dominującego trendu, a być może kształt wolumenu podczas tworzenia się formacji również jest ważny. Można o tym przeczytać na stronach Bulkowskiego - są to jednak wyniki dla rynku w USA, a jak pokazują nasze badania, nasz rodzimy giełdowy parkiet rządzi się swoimi prawami. Niewykluczone, że będziemy badać również wpływ kształtu wolumenu na statystyki formacji dla GPW - ale to temat na przyszłość.

Wracając do sedna - sprawdzając wpływ trendu wolumenu na wyniki formacji, odkryliśmy, iż dla sporej liczby formacji zwyżkujący trend wolumenu zwiastuje nieco lepszą skuteczność wybić w górę niż trend malejący, i w niektórych przypadkach są to różnice znaczące. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wybicia w górę z formacji, to z reguły rośnie ona, gdy wolumen wzrasta (co nie powinno w zasadzie dziwić). Oczywiście są również typy formacji, które są nieco skuteczniejsze, gdy wolumen w trakcie tworzenia się formacji maleje, a prawdopodobieństwo wybicia w górę paradoksalnie zmniejsza się wraz z rosnącym wolumenem.  Statystyki po wybiciu zależą również od kierunku wybicia, o ile do takiego wybicia w określonym czasie dojdzie (od momentu wykrycia formacji ATmatix czeka tylko pewien skończony czas na wybicie; na wypełnienie formacji czekamy również pewien czas - zostało to opisane tutaj).

Te wszystkie dane uwzględniane są oczywiście przez ATmatix w informacjach prezentowanych na szczegółach formacji (częstość wybić w górę/w dół, skuteczność po wybiciu w określonym kierunku, prawdopodobieństwa ruchu powrotnego i fałszywych wybić) oraz w obliczeniach statystycznych zasięgów wybić (na podstawie przeciętnych zasięgów formacji historycznych z uwzględnieniem dodatkowo nowego parametru - trendu wolumenu, obok wolumenu w dniu wybicia).

Warto zwrócić uwagę, iż nasza strona ze statystykami formacji cenowych podaje wielkości uśrednione, bez uwzględnienia takich parametrów jak wolumen wybicia czy jego trend - danych po prostu byłoby zbyt dużo. Nie trzeba zatem wyszukiwać w tabeli interesujących nas statystyk czy zaprzątać sobie głowy technicznymi szczegółami - po prostu ATmatix automatycznie wyznaczy prawdopodobieństwa i docelowy zakres cen na podstawie wszystkich parametrów, którymi dysponuje. Zachęcamy zatem do bezpłatnej rejestracji konta i skorzystania z aplikacji te osoby, które jeszcze się na to nie zdecydowały.

Jeszcze jedno - statystyki, uwzględniające nowy parametr, obowiązują od bieżącego kwartału, a więc wszystkie formacje wykryte 1 kwietnia 2017 lub później już go uwzględniają. Z tego względu mogły zajść pewne zmiany w prognozach zasięgów wybić dla istniejących formacji i zmiany te będą widoczne w szczegółach formacji i na wykresach. Statystyki i obliczenia dla wcześniejszych formacji (wykrytych przed tą datą) nie będą uwzględniały trendu wolumenu.

Teraz uchylimy nieco rąbka tajemnicy i podamy przykłady kilku typów formacji dla rynku akcyjnego, które sprawują się wyraźnie lepiej przy określonym trendzie wolumenu. Dla indeksów WIG i kontraktów FW20 zbieramy odrębne statystyki, które również obecnie będą uwzględniać trend wolumenu, ale te statystyki nieco się różnią od rynku akcji ze względu na nieco inny charakter handlu (mniejsze, mniej dynamiczne zmiany kursu indeksów).

Wolumen maleje podczas tworzenia się formacji (zniżkujący trend wolumenu)

Typy formacji, dla których prawdopodobieństwo wybicia w górę wzrasta, gdy trend wolumenu zniżkuje, to:
 • szybki wzrost  - paradoksalnie więc bardziej prawdopodobne jest przebicie maksimum tej formacji w ciągu pewnego czasu od ustanowienia tego maksimum, gdy podczas jej tworzenia wolumen spadał. Przypomnijmy, że formacja szybkiego wzrostu to prawie pionowy, silny ruch w górę w trakcie kilku, max. kilkunastu sesji. Po tym czasie ruch się kończy, maksimum zostaje ustanowione i cena się nieco cofa. W tym momencie można zadać pytanie - jaka jest szansa na przebicie dotychczasowego maksimum w górę i wykonanie kolejnego ruchu o tej samej wysokości - i na to pytanie ATmatix ma gotową odpowiedź w postaci statystyk.
  Zwracamy uwagę na to, iż przypadków, dla których wolumen spadał podczas tworzenia się takiej formacji, było w historii dużo mniej - z reguły jednak takie silne ruchy cenowe odbywają się przy rosnących obrotach, gdy z każdym dniem coraz więcej kupujących stara się "wskoczyć do uciekającego pociągu", póki ten się zbytnio nie rozpędzi. Skuteczność takiej formacji, gdy do wybicia w górę już dojdzie mimo wszystko jest większa, gdy wolumen rósł podczas tworzenia się formacji - co sugeruje, że im większy kapitał zaangażował się do wykreowania takiego ruchu, tym silniejszy ruch w górę może wystąpić po sforsowaniu dotychczasowego maksimum - podkreślmy - jeśli do takiego wybicia dojdzie).

Prawdopodobieństwo wybicia w dół wzrasta, gdy wolumen maleje , dla m.in.:
 • zniżkujących kanałów,
 • flag i chorągiewek,
 • RGR (szczyty głowy i ramion),
 • trzech zwyżkujących dołków (3ZD),
 • rozszerzających się trójkątów.

Formacje, których skuteczność osiągania teoretycznych zasięgów wybicia w górę (na podstawie książkowych reguł pomiaru), jeśli do takiego wybicia dojdzie,  rośnie na przykład dla:
 • chorągiewek,
 • trójkątów zwyżkujących,
 • rozszerzających się klinów zwyżkujących.

Częstość występowania ruchów powrotnych maleje m.in. dla:
 • zwyżkujących i zniżkujących kanałów,
 • płaskich baz,
 • trzech zwyżkujących dołków.

Wolumen rośnie w trakcie tworzenia formacji (zwyżkujący trend wolumenu)

Formacje, które przede wszystkim zyskują na rosnącym wolumenie, jeśli chodzi o częstość wybić w górę, to np.:
 • zniżkujące kanały,
 • płaskie bazy,
 • dna głowy i ramion (oRGR),
 • chorągiewki,
 • opór  - co nie powinno specjalnie dziwić. Dla odmiany w przypadku wsparć zwiększanie się wolumenu może oznaczać z kolei nieco mniejszą szansę na przebicie w dół tego wsparcia, czyli większą szansę na obronę poziomu - rosnące obroty na wsparciu mogą sugerować, że na tych poziomach uaktywnia się popyt, skoro cena dalej nie spada.

Typy formacji, które okazały się bardziej skuteczne po wybiciu w górę, jeśli wolumen rósł, to m.in:
 • podwójne dna (nieco większe jest również prawdopodobieństwo wybicia w górę, choć nie jest to znacząca różnica),
 • dna głowy i ramion (oRGR).

Formacje, które tracą na skuteczności osiągania targetów po wybiciu w górę, jeśli trend wolumenu jest rosnący, to przede wszystkim:
 • flagi i chorągiewki,
 • szczyty głowy i ramion - innymi słowy mówiąc, jeśli wolumen rósł podczas tworzenia się RGR to oznacza, iż zanegowanie wybiciem w górę, jeśli do niego dojdzie, może mieć nieco mniejszy zasięg niż się można tego spodziewać. W tej sytuacji rośnie również współczynnik fałszywych wybić w górę dla tego typu formacji - pułapka hossy zatem może wystąpić wtedy, gdy kolejne wierzchołki wynikające z formacji RGR były ustanawiane przy wciąż rosnącym wolumenie. RGR uformowana na rosnących obrotach ma również nieco większe prawdopodobieństwo wybicia w dół. Co ciekawe tych obserwacji nie potwierdzają statystyki dla formacji podwójnego szczytu (tzn. trend wolumenu nie ma dla niej aż takiego dużego znaczenia).


To były oczywiście tylko przykłady analizy i wnioskowania na podstawie naszych statystyk - rzeczywistych danych jest zbyt dużo, by je tutaj przytaczać. Naturalnie ATmatix wszystkie te niuanse i zależności wykorzystuje w swoich obliczeniach, dodatkowo uwzględniając jednocześnie inne parametry, takie jak np. wolumen obrotu w dniu wybicia - na przykład wielkość wolumenu może sugerować większy ruch, czemu mogą niejako przeciwstawiać się statystyki dla trendu wolumenu podczas tworzenia się formacji. Oba te parametry zostaną uwzględnione odpowiednio w szacowaniu zasięgu ruchu po wybiciu dzięki naszemu modelowi predykcyjnemu.

Możemy zapewnić, iż nasz arsenał parametrów i statystyk będzie wciąż przez nas rozbudowywany, tak aby predykcje ATmatix były jeszcze dokładniejsze i bardziej skuteczne niż dotychczas.


Życzymy samych udanych inwestycji.
Etykiety: , , ,