UWAGA! Widzisz jedynie spółki z indeksu WIG20 oraz wybrane indeksy GPW. Zarejestruj się i załóż konto PREMIUM , by zyskać nieograniczony dostęp do danych oraz pełną funkcjonalność.

Grupa   
Symbol
(ticker)

Typ formacji
 
Blisko wybicia
(kierunek / data)
Wybicie
(kierunek / data)
Cel osiągnięty
(kierunek / data)
Ostatnie zdarzenie
(data)