REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania

Proszę wybrać pytanie, aby wyświetlić odpowiedź.

 1. Do czego służy ATmatix?

  ATmatix automatycznie wykrywa najpopularniejsze klasyczne formacje cenowe Analizy Technicznej, takie jak podwójne dna i szczyty, trójkąty, kliny, flagi i inne, a także inne pomocnicze formacje liniowe takie jak linie trendu, poziomy wsparcia i oporu. Pełna lista typów formacji znajdowanych przez ATmatix znajduje się na stronie ze statystykami.
  Nie wiesz czy cena akcji na giełdzie będzie rosnąć czy spadać? Wykorzystaj formacje cenowe i ich statystyki. ATmatix to aplikacja, która Ci w tym pomoże. Zapomnij o prostych formacjach świecowych lub naiwnych strategiach bazujących na wskaźnikach technicznych typu średnia krocząca - wypróbuj coś, co działa i jest poparte weryfikowalnymi statystykami.

 2. Jak działa ATmatix?

  ATmatix, dzięki algorytmom uczenia maszynowego (ML) automatycznie identyfikuje klasyczne liniowe formacje cenowe Analizy Technicznej i prezentuje je w formie tabeli i wykresów. Analiza bazuje na danych o interwale dziennym (end-of-day), a dane aktualizujemy każdego dnia po zakończeniu sesji giełdowej.
  Algorytmy określają poziomy wybicia (poziomy wsparcia i oporu w ramach danej formacji), a także obliczają docelowe zasięgi ruchu cenowego po wybiciu z formacji - na podstawie statystyk z danych historycznych (to nasza unikalna cecha), jak i klasycznych, "książkowych" reguł pomiaru. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie prognozować jak wysoko (lub jak nisko) znajdzie się cena akcji po wybiciu z formacji z określonym prawdopodobieństwem (wyznaczonym przy pomocy statystyk). ATmatix informuje o zbliżaniu się ceny do poziomu wybicia, o wybiciach , a także o osiągągnięciu założonego wcześniej docelowego zakresu cen.
  Ponadto informujemy o najważniejszych zdarzeniach na formacjach, wysyłając powiadomienia mailowe.
  Wykrywanie wybić (i innych zdarzeń) działa na podstawie cen zamknięcia po zakończeniu każdej sesji giełdowej.
  Obliczanie zasięgów wybić bierze pod uwagę również takie informacje jak wolumen obrotu w dniu wybicia. Planujemy stopniowe rozszerzanie zbioru informacji, na których opiera się nasz model matematyczny, o kolejne atrybuty mające istotny wpływ na skuteczność predykcji.
  Więcej informacji znajdziesz na zakładce Tematy Pomocy

 3. Ile kosztuje dostęp?

  Rejestracja i założenie konta PREMIUM dostępne są całkowicie ZA DARMO. W promocji dostajesz 15 dni dostępu PREMIUM bezpłatnie i bez żadnego zobowiązania w ramach Okresu Próbnego. W tym czasie możesz zapoznać się z aplikacją i przetestować jej możliwości. Po upływie okresu testowego konto zostaje automatycznie przekształcone w konto zwykłe z pełnym dostępem jedynie do spółek z indeksu WIG20.
  Możesz zachować pełen dostęp i wszystkie funkcjonalności przedłużając ważność swojego konta PREMIUM w dowolnym momencie i opłacając jedną z dostępnych wersji abonamentu.

 4. Jakie typy formacji znajduje ATmatix?

  Lista typów formacji obsługiwanych obecnie znajduje się na zakładce Statystyki.

 5. Czy ATmatix wykrywa cenowe formacje szczytu?

  Tak, wykrywa formacje podwójnego szczytu oraz formacje głowy i ramion (RGR).

 6. O której godzinie dostępne są najświeższe dane skanera formacji?

  Obecnie od 40 do 60 min. po zakończeniu sesji giełdowej (ok. 17:40 - 18:00 po każdej sesji). Również wtedy rozpoczyna się wysyłka powiadomień mailowych.

 7. Dlaczego nie dostarł do mnie mail aktywacyjny lub mail z powiadomieniem?

  Przede wszystkim prosimy o upewnienie się czy podany podczas rejestracji adres e-mail jest poprawny (czasem zdarzają się literówki). Jeśli nastąpiła pomyłka, nie będziemy w stanie wysłać Ci wiadomości aktywacyjnej. W takim przypadku dokonaj rejestracji ponownie, podając właściwy adres e-mail.

  Czasem polityka bezpieczeństwa Twojego dostawcy usługi e-mail powoduje, iż wiadomości wysłane przez nas mogą trafiać do spamu. Musisz odpowiednio zmienić ustawienia filtra antyspamowego Twojej skrzynki, tak aby e-maile z naszej domeny (atmatix.pl) nie były oznaczane jako niechciane. Niektórzy dostawcy e-mail (np. O2, WP) automatycznie grupują maile w osobnych folderach pod różnymi nazwami. Jeśli nie widzisz naszych wiadomości w głównym katalogu swojej skrzynki odbiorczej, sprawdź inne foldery (np. folder Oferty).

 8. Dlaczego ATmatix nie wykrywa formacji świecowych (np. młot, spadająca gwiazda)?

  Formacje świecowe to bardzo proste układy, składające się z jednej lub kilku świec. Stawiamy na unikalną funkcjonalność wykrywania bardziej skomplikowanych układów (formacji cenowych, liniowych), które dostarczają dodatkowo informacji na temat prawdopodobnego kierunku i zasięgu ruchu, fałszywych wybić i ruchów powrotnych oraz których skuteczność jest potwierdzona naszymi statystykami. Formacje świecowe nie niosą żadnej dodatkowej informacji o potencjalnym zasięgu ruchu.

 9. Dlaczego ATmatix nie liczy wskaźników analizy technicznej, takich jak RSI, MACD?

  Wskaźniki typu RSI, MACD, CCI, średnie kroczące itp. są dostępne praktycznie w każdym programie do analizy technicznej, jak i na dziesiątkach portali internetowych. My stawiamy na unikalną funkcjonalność, która jest przez nas zweryfikowana i pozwala na przewidywanie ruchów cen wraz z ich zasięgiem i prawdopodobieństwem osiągnięcia danego pułapu cenowego. Naiwne strategie bazujące na wskaźnikach AT tego nie zapewniają, choć oczywiście są czasem przydatnym narzędziem pomocniczym przy określaniu momentu zakupu lub sprzedaży akcji lub innych instrumentów.
  Nie wykluczamy jednak zastosowania w przyszłości wskaźników tego typu jako dodatkowych informacji pozwalających oszacować jakość sygnałów wynikających z pojawienia się danej formacji czy wybicia z formacji, o ile w sposób znaczący polepszą one skuteczność naszych predykcji - co oczywiście wymaga dokładnej weryfikacji ich przydatności pod kątem statystycznym.

 10. Dlaczego ATmatix sygnalizuje wybicie w dół z formacji dna lub wybicie w górę z formacji szczytu?

  Klasyczna analiza techniczna nie zajmuje się wybiciami w dół z formacji dna i wybiciami w górę z formacji szczytu. Wg klasycznej AT takie formacje uważane są za zanegowane, a w najgorszym wypadku - za nieistniejące.
  Nasze statystyki pozwalają mimo wszystko na oszacowanie zasięgu takiego wybicia na podstawie zachowania formacji w przeszłości, nawet jeśli analiza techniczna nie oferuje metody pomiaru zasięgu. Dlatego wg nas dziwnym byłoby, gdybyśmy nie oferowali takiej funkcjonalności, ponieważ z obliczeniowego i technicznego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy w wyznaczaniu statystycznych zasięgów wybić z dowolnej formacji w dowolnym kierunku. Takie działanie umożliwia nam ponadto zbieranie spójnych statystyk dotyczących wybić z formacji (ich potwierdzenia lub zanegowania w przypadku formacji szczytu lub dna). Pozwala to nam odpowiedzieć na pytanie jakiego kierunku wybicia możemy oczekiwać dla danego wystąpienia formacji, niezależnie od tego czy jest to formacja szczytu, dna czy innego typu.

  Więcej można przeczytać w artykułach na blogu: Szukanie dołka oraz Statystyki - informacje ogólne.


Cennik i funkcjonalności

Obecnie obowiązujący cennik za zakup lub przedłużenie ważności konta PREMIUM znajduje się poniżej.

Pamiętaj, że rejestrując nowe konto otrzymasz dostęp PREMIUM na 15 dni w promocji za darmo, bez żadnego zobowiązania i podawania danych do płatności!
W tym czasie możesz zapoznać się z możliwościami serwisu nie ponosząc żadnego ryzyka i kosztów. Jeśli zdecydujesz się na przedłużenie terminu ważności konta PREMIUM, będą obowiązywać aktualne w danym momencie ceny abonamentów. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup abonamentu, Twoje konto zostanie automatycznie przekształcone w konto zwykłe po upływie promocyjnej daty ważności. Decyzja należy do Ciebie!
Typ abonamentu (okres ważności) Cena całkowita Dodatkowe korzyści
Abonament PREMIUM 30 dni

29 PLN

Abonament PREMIUM 90 dni

78 PLN

Oszczędzasz
9 PLN
Abonament PREMIUM 180 dni

138 PLN

Oszczędzasz
36 PLN

Poniżej znajduje się porównanie dostępnych funkcjonalności:

Dostęp anonimowy (publiczny) Użytkownicy zarejestrowani (wymaga założenia konta) Użytkownicy PREMIUM (wymaga założenia konta)
Dane formacji dla wybranych spółek WIG20 i wybranych indeksów WIG
Własna lista Obserwowanych walorów
Dane formacji dla pozostałych spółek GPW, indeksów WIG i kontraktów FW20 (rynek główny)
Statystyki wybić, skuteczności, ruchów powrotnych i fałszywych wybić dla formacji cenowych
Powiadomienia e-mail
Analiza wolumenu
Analiza płynności
Analiza rocznego zakresu zmiany cen
Brak reklam w domenie atmatix.pl

Statystyki wybić i skuteczności formacji cenowych za okres od 2015-07-01 do 2018-06-30

UWAGI:

 • Statystyki te dotyczą tylko i wyłącznie formacji cenowych automatycznie znajdowanych przez ATmatix
 • Statystyki formacji dotyczą danych historycznych i nie ma żadnej gwarancji na powtórzenie tych wyników w przyszłości
 • Statystyki są liczone odrębnie dla indeksów/kontraktów oraz akcji GPW
 • Statystyki % wybić góra/dół mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia lub fakt, iż dla niektórych formacji nie doszło w ogóle do wybicia w ściśle określonym czasie
 • Podane statystyki formacji mogą ulec zmianie po modyfikacji algorytmów lub parametrów algorytmów, wykrywających wystąpienia formacji
 • Statystyczne zasięgi docelowe po wybiciu z formacji są obliczane na podstawie historycznych danych o przeciętnych zasięgach wybić, które nie są ujęte w poniższej tabeli
 • Poniższa tabela zawiera wartości uśrednione, bez uwzględnienia wolumenu wybicia, trendu wolumenu, nachylenia, rocznego zakresu zmian ceny i innych wartości charaktetystycznych dla formacji - informacji tych używają nasze algorytmy przy wyznaczaniu zasięgów wybić; są one również prezentowane w szczegółach każdej formacji
Grupa Typ formacji % wybić w górę % wybić w dół Skuteczność po wybiciu w górę Skuteczność po wybiciu w dół Ruchy powrotne po wybiciu w górę Ruchy powrotne po wybiciu w dół Współcz. fałszywych wybić w górę Współcz. fałszywych wybić w dół
Akcje GPW Chorągiewka
Akcje GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Flaga
Akcje GPW Kanał horyzontalny
Akcje GPW Kanał zniżkujący
Akcje GPW Kanał zwyżkujący
Akcje GPW Klin zniżkujący
Akcje GPW Klin zwyżkujący
Akcje GPW Opór
Akcje GPW Podwójne dno
Akcje GPW Podwójny szczyt
Akcje GPW Płaska baza
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Akcje GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Akcje GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Akcje GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Akcje GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Akcje GPW Szybki wzrost
Akcje GPW Trend spadkowy
Akcje GPW Trend wzrostowy
Akcje GPW Trzy zwyżkujące dołki
Akcje GPW Trójkąt
Akcje GPW Trójkąt zniżkujący
Akcje GPW Trójkąt zwyżkujący
Akcje GPW Wsparcie
Indeksy GPW Chorągiewka
Indeksy GPW Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Flaga
Indeksy GPW Kanał horyzontalny
Indeksy GPW Kanał zniżkujący
Indeksy GPW Kanał zwyżkujący
Indeksy GPW Klin zniżkujący
Indeksy GPW Klin zwyżkujący
Indeksy GPW Opór
Indeksy GPW Podwójne dno
Indeksy GPW Podwójny szczyt
Indeksy GPW Płaska baza
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca
Indeksy GPW Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zniżkujący
Indeksy GPW Rozszerzający się klin zwyżkujący
Indeksy GPW Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion)
Indeksy GPW Szybki wzrost
Indeksy GPW Trend spadkowy
Indeksy GPW Trend wzrostowy
Indeksy GPW Trzy zwyżkujące dołki
Indeksy GPW Trójkąt
Indeksy GPW Trójkąt zniżkujący
Indeksy GPW Trójkąt zwyżkujący
Indeksy GPW Wsparcie

REGULAMIN SERWISU ATMATIX.PL

Obowiązuje od 25 maja 2018.

(Kliknij tu, by przeczytać poprzednią wersję Regulaminu, obowiązującą do 24 maja 2018.)

 1. Definicje

  1. Serwis - aplikacja internetowa, udostępniona w domenach atmatix.pl i atmatix.com
  2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu
  3. Użytkownik Anonimowy / Gość - Użytkownik nie posiadający zarejestrowanego Konta w Serwisie
  4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik posiadający zarejestrowane własne Konto w Serwisie
  5. Konto - zbiór informacji powiązanych z jednym konkretnym Użytkownikiem Zarejestrowanym, pozwalających na jego identyfikację, personalizację treści Serwisu oraz dokonywanie Płatności na rzecz Serwisu
  6. Konto Premium - Konto pozwalające Użytkownikom Zarejestrowanym na dostęp do dodatkowych treści i usług Premium, nie udostępnianych wszystkim Użytkownikom
  7. Abonament - okresowa opłata ponoszona przez Użytkownika Zarejestrowanego na rzecz Operatora w celu dostępu do Konta Premium
  8. Okres Próbny - czas, w którym Użytkownik może testować Konto Premium bez ponoszenia opłat Abonamentowych
  9. Operator - właściciel i administrator Serwisu - firma PK-SYSTEMS Piotr Kuciapski, ul. Traugutta 26/22, 99-320 Żychlin, NIP: 7752346762
  10. Regulamin - niniejszy dokument
  11. Promocje - specjalne warunki dotyczące rejestracji Kont, płatności Abonamentowych lub innych warunków korzystania z Serwisu, których zasady są określone w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych dokumentach dostępnych w Serwisie
  12. Dane Osobowe - dane powiązane z Użytkownikiem, pozwalające na jednoznaczną identyfikację jego osoby
  13. Operator Płatności - zewnętrzy podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności za Abonament drogą elektroniczną. Operatorami Płatności są:
  14. Operator Reklam - zewnętrzny podmiot (lub podmioty) emitujący reklamy, któremu Operator udostępnia powierzchnię reklamową w ramach Serwisu
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu
  2. Dostęp do podstawowej treści Serwisu jest darmowy i nie wymaga rejestracji
  3. Użytkownik może utworzyć jedno Konto w Serwisie w celu personalizacji treści Serwisu
  4. Dostęp do dodatkowych treści i usług Serwisu wymaga rejestracji i opłacenia Abonamentu w celu aktywacji Konta Premium, chyba że warunki specjalnych Promocji stanowią inaczej
  5. Korzystanie z Serwisu, jego treści i usług dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej
  6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
  7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania utrzymywania i zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny, o czym poinformuje Użytkowników poprzez udostępnienie informacji na stronie Serwisu lub poprzez wiadomość email, maksymalnie na 31 dni przed tym zamknięciem
 3. Konto Użytkownika

  1. Konto może zostać założone przez Użytkownika Serwisu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.
  2. Dane Konto jest powiazane z jednym konkretnym Użytkownikiem Zarejestrowanym i może być wykorzystywane tylko przez tego Użytkownika. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie.
  3. Dane Konta mogą być modyfikowane i poprawiane przez Użytkownika Zarejestrowanego będącego właścicielem Konta lub usunięte na życzenie tegoż Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Operatora Serwisu, zgodnie z Polityką Prywatności
  4. W celu rejestracji Konta są wymagane Dane Osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail. Identyfikatorem Konta jest ten adres e-mail Użytkownika. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza, że podany adres e-mail należy do niego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podane konto e-mail, związanych z procesem rejestracji, obsługą Konta (w tym płatności), obsługą powiadomień oraz wiadomości marketingowych. Adres e-mail nie jest przekazywany podmiotom trzecim, chyba że wymaga tego realizacja płatności za Abonament, tak jak to zostało opisane w Polityce Prywatności.
  5. W celu rejestracji Konta Premium są wymagane dane Użytkownika pozwalające na dokonanie płatności za Abonament. Dane te służą jedynie do realizacji płatności i do ewentualnego wystawienia rachunku dla Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych bezpośrednio do Operatora Płatności w celu realizacji płatności za Abonament, użycia ich do opcjonalnego wygenerowania rachunku oraz do celów księgowych/podatkowych
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do swojego Konta osobom nieupoważnionym.
  7. Operator może zablokować Konto Użytkownika, jeśli stwierdzi naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności, użycie cookies i reklamy

  1. Dane Osobowe.
   • Operator jest Kontrolerem Danych Osobowych w rozumieniu Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (GDPR).
   • Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania Danych Osobowych i innych informacji znajdują się w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Zgoda na zapisy Regulaminu jest jednocześnie akceptacją tej Polityki Prywatności.
  2. Polityka cookies.
  3. Reklamy.
   • Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Operatorom Reklam miejsca na reklamy w niniejszym Serwisie.
   • Operator nie odpowiada za treść reklam emitowanych w Serwisie przez Operatorów Reklam.
   • Reklamy są wyświetlane jedynie Użytkownikom Anonimowym, Użytkownikom niezalogowanym na swoje Konto lub korzystającym z Serwisu bezpłatnie (nieposiadającym ważnej subskrypcji Premium).
   • Zasady prywatności w kontekście emisji reklam znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Treści udostępniane w Serwisie

  1. Operator nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu
  2. Dane formacji prezentowane w Serwisie są generowane automatycznie przez algorytmy i nie są tworzone ręcznie przez człowieka
  3. Operator nie odpowiada za kompletność i ewentualne błędy w danych dostarczanych przez podmioty trzecie, używanych do automatycznego generowania danych i treści Serwisu
  4. Operator dokona wszelkich starań, by treści generowane w ramach Serwisu i prezentowane w Serwisie były kompletne i nie zawierały błędów, ale nie jest to gwarantowane przez Serwis
  5. Algorytmy służace do generowania treści Serwisu nie są jawne i stanowią własność Operatora Serwisu
  6. Algorytmy służą do wykrywania tzw. formacji Analizy Technicznej oraz ich prezentacji w postaci wykresów, wykrywania zdarzeń typu wybicia ceny z ograniczenia formacji w dół lub w górę oraz osiągnięcia ceny docelowej po wybiciu. Algorytmy te bazują na założeniach i wiedzy, pozyskanych z różnych źródeł dostępnych publicznie na temat Analizy Technicznej, która nie jest nauką ścisłą i której założenia nie są w żaden sposób sformalizowane. W związku z powyższym, wyniki działania tych Algorytmów nie podlegają weryfikacji co do zgodności z jakąkolwiek metodyką, mogą nie odzwierciedlać w pełni oczekiwań lub wyobrażeń Użytkownika co do sposobu ich działania lub prezentacji ich wyników, mogą być niekompletne, zawierać tzw. fałszywe pozytywy, być nieaktualne lub sygnalizowane przedwcześnie. Operator i Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie danych lub treści prezentowanych przez Serwis
  7. Operator zastrzega sobie możliwość poprawiania, optymalizacji i modyfikacji Algorytmów oraz ich parametrów, służących do generowania treści udostępnianych przez Serwis w dowolnym momencie
  8. W/w Algorytmy służą do:
   • automatycznego wykrywania wystąpień tzw. formacji Analizy Technicznej
   • ich prezentacji w postaci wykresów
   • wykrywania i prezentacji zdarzeń typu wybicia ceny z ograniczenia formacji w dół lub w górę
   • osiągnięcia zakresu docelowego po wybiciu, obliczanego na podstawie statystyk z danych historycznych oraz reguł pomiaru zgodnych z założeniami Analizy Technicznej
  9. W zakresie automatycznej analizy znajdują się:
   • wybrane akcje i indeksy notowane na rynku głównym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
   • kontrakty terminowe na indeks WIG20 (FW20).
   Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej listy w dowolnym momencie
  10. Z zakresu automatycznej analizy mogą być wyłączone spółki i inne walory o niskiej płynności oraz spółki i walory o niskiej wartości nominalnej (tzw. groszowe), ponieważ skuteczność w/w Algorytmów dla takich walorów jest ograniczona
  11. Zakres danych prezentowanych w Serwisie dla Użytkowników Anonimowych oraz Użytkowników nie posiadających ważnego Konta Premium jest ograniczony do:
   • wybranych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20,
   • wybranych indeksów WIG.
   Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej listy w dowolnym momencie
 6. Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Treści przezentowane przez Serwis mają charakter informacyjno-edukacyjny. Treści prezentowane przez Serwis ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Treści Serwisu nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, między innymi nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego
  2. Operator Serwisu i Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne i ich skutki, podjęte na podstawie danych lub treści prezentowanych w Serwisie. Dane i treści prezentowane przez Serwis nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji
 7. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybucja jakichkolwiek treści prezentowanych przez Serwis jest zabroniona bez zgody Operatora
  2. Dozwolone jest udostępnianie linków do stron Serwisu pod warunkiem jednoczesnego udostępnienia informacji o pochodzeniu tych treści
  3. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
 8. Konto Premium

  1. Użytkownicy Kont Premium mają dostep do dodatkowych treści, danych i funkcjonalności nie udostępnianych wszystkim Użytkownikom, zgodnie z wyżej opisanym zakresem danych
  2. Użytkownicy Kont Premium mogą otrzymywać powiadomienia mailowe o zdarzeniach: wykryciu nowych formacji, wybiciach z formacji oraz osiągnięciu docelowego zakresu cen. Funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla Użytkowników Kont Premium. Użytkownik może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć powiadomienia w ustawieniach swojego Konta. Serwis nie gwarantuje dostarczenia powiadomień ani nie zapewnia żadnego harmonogramu dostarczenia powiadomień. Nie otrzymywanie powiadomień może wynikać z ograniczeń technicznych, ustawień konta email Użytkownika, filtrów antyspamowych, ograniczeń lub polityki bezpieczeństwa dostawcy usługi email Użytkownika lub innych ograniczeń będących poza kontrolą Serwisu, za które Operator ani Serwis nie ponoszą odpowiedzialności
  3. Z Kont Premium mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, które podały dane niezbędne do przeprowadzenia procesu płatności za Abonament i ewentualnego wystawienia rachunku, chyba że obowiązujące Promocje nie wymagają podania takich danych. Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i nie zawierają błędów oraz upoważnia Operatora do wystawiania rachunków bez podpisu i wyraża zgodę na przekazywania ich Użytkownikowi drogą elektroniczną. Nie ma możliwości zmiany danych na rachunkach już wystawionych.
  4. Konto Premium jest zakładane (aktywowane) w ramach zwykłego Konta po opłaceniu przez Użytkownika Zarejestrowanego i potwierdzeniu przez Operatora otrzymania opłaty Abonamentowej lub po skorzystaniu przez Użytkownika z Promocji, o których mowa w Regulaminie. Załozenie płatnego Konta Premium jest równoznaczne z zawarciem Umowy na czas określony na korzystanie z dodatkowych treści i funkcjonalności Serwisu. Umowa ta zostaje zawarta na czas od dnia następnego po dniu upłynięcia aktualnej ważności Konta Premium, jednak nie wcześniejszego niż dzień zaksięgowania płatności w Serwisie, do dnia upłynięcia nowego Okresu Ważności Konta Premium, za który nastąpiła zapłata.
  5. Konto Premium posiada Okres (datę) Ważności i do tej daty Użytkownik może korzystać z dodatkowych treści i funkcjonalności
  6. Ważność konta Premium wygasa automatycznie w dacie ważności i staje się zwykłym Kontem, bez dostępu do dodatkowych treści Serwisu, o ile przed tą datą Użytkownik nie przedłużył okresu ważności poprzez opłacenie Abonamentu za kolejny okres. Upłynięcie ważności Konta Premium bez jego przedłużenia jest równoznaczne z wygaśnięciem Umowy, o której mowa powyżej
  7. Rezygnacja z Konta Premium nie jest równoznaczna z całkowitym usunięciem Konta w Serwisie, a jedynie ze skróceniem Okresu Ważności Konta Premium i rozwiązaniem Umowy
  8. Operator udostępnia Użytkownikom bezpłatny okres promocyjny dla Kont Premium. Po aktywacji nowego zwykłego Konta w ramach Promocji automatycznie i natychmiastowo staje się ono Kontem Premium z Okresem Ważności równym określonej liczbie dni od daty rejestracji Konta, zgodnie z aktualnymi warunkami tej Promocji.
   Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej Promocji lub wprowadzenia innych promocji, których warunki będą zapisane w niniejszym Regulaminie lub odrębnych dokumentach. W ramach promocyjnego Okresu Ważności Konta Premium (zwanego Okresem Próbnym) Użytkownik może dokonać oceny przydatności Serwisu bez ponoszenia żadnych opłat Abonamentowych.
  9. Założenie lub przedłużenie ważności (aktywowanie) Konta Premium poprzez rejestrację Konta lub opłacenie Abonamentu jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z prawa do odstąpienia od Umowy oraz z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usług (tj. dostarczenia treści cyfrowych Serwisu, które nie są zapisane na nośniku materialnym) natychmiastowo przed upływem terminu odstąpienia od Umowy
  10. Upłynięcie promocyjnego Okresu Ważności Konta Premium (Okresu Próbnego) bez opłacenia Abonamentu na kolejny okres jest równoznaczne z automatycznym przekształceniem Konta Premium w Konto zwykłe.
  11. Rezygnacja z Umowy płatnego Konta Premium jest możliwa w dowolnym momencie po dokonaniu płatności aktywującej/przedłużającej ważność Konta Premium na rzecz Operatora Serwisu, nie późniejszym niż ostatni dzień obowiązywania Umowy i dotyczy Okresu Ważności Konta Premium, za który nastąpiła ta zapłata. Po rezygnacji Użytkownik Konta Premium otrzyma zwrot części opłaty Abonamentowej, o ile takiej opłaty wcześniej dokonał na rzecz Operatora Serwisu, w kwocie proporcjonalnej do liczby dni niewykorzystanego abonamentu (tj. liczby dni okresu obowiązywania Umowy pozostałych od dnia rezygnacji z Umowy, jednak nie wcześniejszego niż pierwszy dzień obowiązywania umowy, do końca okresu obowiązywania Umowy, tj. do końca Okresu Ważności płatnego Konta Premium). Kwota zwrotu niewykorzystanego abonamentu nie może być większa niż kwota zapłaty za ten abonament, poniesiona przez Użytkownika.
  12. Rezygnacja jest równoznaczna ze skróceniem Okresu Ważności Konta Premium i rozwiązaniem Umowy w dniu otrzymania wniosku o rozwiązanie Umowy przez Operatora Serwisu. Rezygnacja z Konta Premium odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wniosku w postaci wiadomości e-mail do Operatora Serwisu z żądaniem rozwiązania Umowy.
  13. Aktualny cennik jest prezentowany na stronach Serwisu i obowiązuje wszystkich Użytkowników, którzy dokonują zapłaty na rzecz Operatora Serwisu. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany cennika
  14. Żądanie usunięcia całego Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli jest ono Kontem Premium, jest równoznaczne z rezygnacją z Umowy, o której mowa powyżej, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
  15. Użytkownik, który raz skorzystał z Promocji związanej z bezpłatnym użytkowaniem Konta Premium (tj. z Okresu Próbnego) nie jest uprawniony do ponownego skorzystania z tej Promocji
  16. Rejestrowanie wielu kont przez Użytkownika w celu wielokrotnego skorzystania z Okresu Próbnego i uniknięcia opłat Abonamentowych związanych z użytkowaniem Serwisu jest zabronione i jest traktowane jako naruszenie postanowień Regulaminu
 9. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa (z włączoną obsługą JavaScript i ciasteczek) Mozilla Firefox 35.0 (lub nowsza), Chrome 40.0 (lub nowsza), Opera 27.0 (lub nowsza) lub inna zgodna z powyższymi przeglądarka.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie będą informowani o zmianach przy pomocy wiadomości e-mail, a wszyscy pozostali Użytkownicy przy pomocy informacji udostępnionej w Serwisie.
  2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Użytkownik, który zawarł z Operatorem Umowę na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w związku z tą Umową przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Warszawie (www.wiih.org.pl). Komisja Europejska udostępnia platformę rozstrzygania sporów online (ODR) pod adresem ec.europa.eu/​consumers/odr/.

Data ostatniej zmiany: 6 kwietnia 2018.
 • uzupełniono definicje oraz listę Operatorów Płatności
 • uszczegółowiono zapisy o przetwarzaniu Danych Osobowych oraz wykorzystniu cookies i reklam w postaci Polityki Prywatności
 • zmodyfikowano zakres danych giełdowych podlegających analizie
Zmień ustawienia prywatności

Polityka Prywatności ATMATIX

Obowiązuje od 25 maja 2018.


Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu ATmatix – akceptując Regulamin, akceptujesz jednocześnie tę Politykę Prywatności. Definicje pojęć, zapisanych wielkimi literami, znajdują się w tekście Regulaminu.

 1. Jakie dane zbieramy?

  1. Dane Osobowe.
  2. ATmatix zbiera i przetwarza informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika w naszym Serwisie, takie jak adres email, podczas rejestracji Konta. Dane te są niezbędne do świadczenia usług i personalizacji treści Serwisu. Jeśli przeglądasz nasz Serwis anonimowo, jako Gość, te dane nie są wymagane i nie są zbierane.

   Jedynie w przypadku gdy zdecydujesz się na zakup subskrypcji Premium, nasz Serwis i nasi Operatorzy Płatności wymagają podania adresu e-mail, imienia, nazwiska i opcjonalnie danych adresowych, jeśli to konieczne – wyłącznie do obsługi Twojej płatności, wystawienia rachunku/faktury oraz do celów księgowych i podatkowych.

   Podczas użytkowania Serwisu ATmatix możemy otrzymywać dodatkowe informacje o Tobie i przeglądarce internetowej lub urządzeniu, z którego korzystasz, tak jak to zostało opisane poniżej. Jeśli zarejestrujesz Konto, będziemy wysyłać Ci notyfikacje email o zdarzeniach na formacjach cenowych, które zostały przez nas wykryte, wiadomości związane z obsługą Twojego konta, a także wiadomości promocyjne lub informacyjne o nowościach w naszym Serwisie.

  3. Pliki cookie (ciasteczka) i inne narzędzia do śledzenia.
  4. Techniki takie jak pliki cookie (ciasteczka), tagi, skrypty, znaczniki pikselowe (clear gifs), sygnalizatory (beacons) lub inne, są lub mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych zewnętrznych partnerów (takich jak Operatorzy Płatności, Operatorzy Reklam lub aplikacje analityczne). Te narzędzia mogą być używane do personalizacji treści, zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron i administrowania naszym Serwisem, analizy ruchu, śledzenia aktywności na naszych stronach internetowych i zbierania anonimowych informacji demograficznych o Użytkownikach lub Gościach odwiedzających nasz Serwis.

   Używamy plików cookie do zapamiętywania sesji Użytkowników (na potrzeby ich uwierzytelniania i autoryzacji), ustawień językowych, a także do anonimowej analizy ruchu na naszych stronach i wyświetlania reklam firm trzecich. Nasi partnerzy mogą również używać tych technik to kierowania reklam, tak jak zostało to opisane poniżej.

   Użytkownicy lub Goście mogą zarządzać wykorzystywaniem plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli wyłączysz pliki cookie dla naszych domen, będziesz mógł/mogła nadal korzystać z naszego Serwisu, ale jako Użytkownik Anonimowy (Gość). Dostęp do Konta i spersonalizowanych treści nie będzie możliwy, ponieważ nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować.

  5. Logi serwerów.
  6. Dane wysyłane przez Twoją przeglądarkę mogą być automatycznie zapisywane w plikach dziennika (logach) naszych serwerów. Informacje te to, między innymi, nazwa i typ Twojej przeglądarki lub urządzenia, nazwa systemu operacyjnego, strony odsyłające, kliknięcia, odwiedzone strony w naszym Serwisie oraz adres IP lub inny identyfikator Twojego urządzenia.

  7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  8. Informacje, które zbieramy, będą przechowywane przez nas nie dłużej, niż to konieczne do świadczenia Ci usług oraz zapewnienia zgodności z wymogami i przepisami prawa (takich jak np. prawo podatkowe i dotyczące księgowości). Okres ten wynika również z konieczności rozstrzygnięcia potencjalnych żądań, sporów lub innych spraw, wynikających z realizacji naszych Umów, zgodnie z zapisami Regulaminu.

  9. Prawo dostępu do danych, ich poprawiania i wycofania zgody na przetwarzanie.
  10. Osoby, które są aktualnymi lub byłymi zarejestrowanymi Użytkownikami ATmatix, chcące zaktualizować, zmienić lub usunąć ich Dane Osobowe, mogą wysłać do nas wiadomość email na adres atmatix@atmatix.pl.

   W przypadku wycofania Twojej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, zaniechamy ich przetwarzania i usuniemy Twoje Konto, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy pamiętać, iż posiadanie usług, wymagających dokonania wpłaty przez Ciebie, zobliguje nas do zachowania części informacji jeszcze przez pewien czas, np. do celów księgowo-podatkowych lub obsługi Twojej płatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

   Zarejestrowani Użytkownicy mają również możliwość dostępu do Konta oraz zmiany niektórych informacji online, takich jak hasło, preferencje językowe oraz zgody na komunikację email i spersonalizowane reklamy, na stronie Ustawień swojego Konta.

   Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości email, masz również możliwość skorzystania z linków wyrejestrowania, zawartych w treści wiadomości wysyłanych przez nas. Możesz też skorzystać z prawa do całkowitego usunięcia swojego Konta, zgodnie z opisem powyżej.

 2. W jaki sposób ATmatix przetwarza Twoje dane?

  1. Dane, które zbieramy i przetwarzamy, są używane wyłącznie do świadczenia naszych usług, obsługi i bieżącego utrzymania funkcji naszego Serwisu. Używamy ich również do komunikacji z Tobą – wysyłamy informacje o zdarzeniach, które wykryła nasza aplikacja, do informowania Cię o nowościach lub promocjach w naszym Serwisie, a także do odpowiadania na Twoje pytania, prośby, wątpliwości lub reklamacje.

  2. Jeśli dokonałeś/dokonałaś u nas płatności, używamy Twoich Danych Osobowych do realizacji płatności i do celów księgowo-podatkowych, tak jak zostało to opisane powyżej.

  3. Wykorzystujemy anonimowe i zagregowane dane o użyciu naszych stron internetowych, do monitorowania ruchu w naszym Serwisie, analizy profilu i zachowania naszych Użytkowników lub Gości – bez możliwości identyfikacji konkretnych osób.

 3. Czy i komu udostępniamy dane?

  1. Dane pozwalające na identyfikację osobową.
  2. Współpracujemy w zewnętrznymi podmiotami, świadczącymi dla nas usługi hostingu serwerów lub aplikacji, przetwarzania płatności oraz zapewniającymi inne usługi, takie jak księgowość. Te podmioty mogą mieć dostęp lub przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z zakresem usług, które dla nas świadczą i wyłącznie na nasze potrzeby. Ograniczamy dane przekazywane tym podmiotom jedynie do zakresu niezbędnego do świadczenia tych usług, a nasze umowy zawarte z tymi firmami zewnętrznymi wymagają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poufności informacji.

   Nasi zewnętrzni dostawcy usług deklarują działanie zgodnie z przepisami Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) oraz posiadanie niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających ochronę poufności, bezpieczeństwa i integralności danych.

  3. Dane anonimowe (niesłużące do osobistej identyfikacji).
  4. Możemy zbierać i przetwarzać, za pomocą aplikacji firm trzecich, anonimowe informacje dotyczące użycia naszego Serwisu, stron odsyłających, stron odwiedzonych, informacji o przeglądarce, systemu operacyjnego, liczby kliknięć itp. Używamy aplikacji Google Analytics do pomiaru i szacowania ruchu w naszej witrynie, tak by zapewnić ciągłość i jakość świadczenia przez nas usług. Google działa jako podmiot niezależny od nas i zgodnie z własną polityką prywatności, dostępną pod adresem: support.google.com/​analytics/answer/6004245

   Dane zbierane przez nas w Google Analytics pozwalają na rozwiązywanie problemów technicznych, administrowanie Serwisem i analizę zachowania Użytkowników lub Gości odwiedzających nasze strony. Te dane są anonimowe, nie pozwalają nam na identyfikację i nie są w żaden sposób wykorzystywane przez nas do identyfikacji konkretnych osób. Nie przekazujemy Twojego ID użytkownika ani adresu IP do Google Analytics.
   Masz możliwość rezygnacji ze śledzenia, używając odpowiedniego dodatku do Twojej przeglądarki, dostępnego pod adresem: tools.google.com/​dlpage/gaoptout

  5. Przypadki, w których musimy udostępnić dane.
  6. Możemy udostępnić Dane Osobowe, o ile jest to wymagane w sytuacjach specjalnych, gdy mamy wyraźny powód, aby stwierdzić, że takie postępowanie jest konieczne ze względu na przepisy prawa lub toczące się postępowanie prawne względem sprawcy szkody, lub w sytuacji naruszenia naszych praw lub własności, a także praw Użytkowników lub kogokolwiek innego, kto mógł ucierpieć w wyniku zabronionych lub sprzecznych z prawem czynności.

  7. Kierowanie oparte na zainteresowaniach / retargeting / remarketing.
  8. Używamy rozwiązań firm trzecich, takich jak Google AdSense, AdWords i innych zaufanych partnerów (lista poniżej), do wyświetlania reklam na naszych stronach oraz emitowania naszych reklam w witrynach zewnętrznych. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać technik takich jak pliki cookies lub podobnych do zbierania informacji o Twoim zachowaniu oraz do kierowania do Ciebie reklam na podstawie przeglądanych wcześniej treści lub zainteresowań.
   Gość ma możliwość wyrażenia zgody na reklamy spersonalizowane (lub odmowy) przy pierwszej wizycie w Serwisie, a Użytkownicy zarejestrowani - w ustawieniach swojego Konta.
   Lista zaufanych partnerów:


   Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć reklamy spersonalizowane Google również w innych witrynach, odwiedź stronę: support.google.com/​ads/answer/2662922

   Pamiętaj, że jedynym sposobem, by całkowicie wyłączyć lub ograniczyć zbieranie informacji za pomocą cookies, jest aktywne zarządzanie ustawieniami Twojej przegądarki lub urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z pomocą techniczną dla Twojej przeglądarki lub urządzenia, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można usunąć lub wyłączyć pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o cookies, innych technikach śledzenia i reklamach w Internecie, zapoznaj się z informacjami na stronach www.allaboutcookies.org oraz www.networkadvertising.org.

  9. Co się stanie z danymi, gdy zmieni się właściciel Serwisu?
  10. Przekazanie Danych Osobowych do innego podmiotu prawnego może wystąpić w ramach przekazania lub wyodrębnienia działalności ATmatix lub jego części w ramach rynkowej transakcji przejęcia, konsolidacji lub fuzji z innym podmiotem.

 4. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

  Współpracujemy z zewnętrznymi Operatorami Płatności w celu realizacji i obsługi wpłat, tak jak to zostało opisane powyżej i w naszym Regulaminie.

  Strony naszego Serwisu oraz Operatora Płatności używają protokołu i certyfikatów SSL/TLS w celu zabezpieczenia transmisji danych wysyłanych przez Ciebie poprzez sieć Internet, takich jak adres email, hasło i inne dane osobowe lub dane związane z realizacją płatności.

  ATmatix stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne oraz używa powszechnie stosowanych w sektorze IT standardów do zabezpieczenia przechowywanych i przesyłanych danych. Prosimy jednak mieć na uwadze, iż żadna z metod transmisji lub przechowywania danych nie gwarantuje 100-procentowej pewności ochrony. Jeśli obawiasz się, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane lub przechowywane przez nasz Serwis mogły być narażone na naruszenie, prosimy o kontakt.
 5. Przechowywanie i przetwarzanie informacji.

  Dane zbierane przez nasz Serwis mogą być przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie nasi zewnętrzni dostawcy usług posiadają siedziby. ATmatix może przesyłać zbierane dane, włączając w to Dane Osobowe, do naszych dostawców usług poza granice Twojego kraju do innych krajów, w których przepisy (według kryteriów stosowanych przez Komisję Europejską) niekoniecznie gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Odwiedzając strony naszego Serwisu, rejestrując konto lub w inny sposób przekazując nam swoje dane, zgadzasz się na takie przesyłanie Danych Osobowych.

  Nasi dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające dane, robią to w naszym imieniu, zapewniają zgodność z Europejskim Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności UE-USA. Wymagania ATmatix w stosunku do tych dostawców obejmują gwarancję posiadania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony praw właścicieli tych danych. Nasze umowy dotyczące przetwarzania danych przez te firmy zewnętrzne zawierają, o ile to konieczne, odpowiednie wzorcowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję UE.
 6. Naruszenie ochrony Danych Osobowych.

  Jeśli stwierdzimy naruszenie bezpieczeństwa przetwarzanych lub przechowywanych przez nas Danych Osobowych, niezwłocznie powiadomimy o tym fakcie Ciebie oraz odpowiednie organy nadzorcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Łącza do innych stron internetowych.

  Strony naszego Serwisu mogą zawierać łącza (linki) do innych, zewnętrznych stron i serwisów internetowych, które działają całkowicie poza naszą kontrolą. Operator Serwisu ATmatix nie jest odpowiedzialny za treści tam zawarte ani za informacje, które te zewnętrzne strony lub serwisy mogą o Tobie zbierać. Jeśli masz pytania lub wątpliwości na temat zbierania danych przez zewnętrzne strony, prosimy o bezpośredni kontakt z ich właścicielami.
 8. Media społecznościowe.

  Nasz Serwis zawiera funkcje i aplikacje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to Facebook, przycisk Google Plus, system komentarzy Disqus i inne, które działają częściowo na naszych stronach lub całkowicie na stronach zewnętrznych podmiotów. Te funkcje i aplikacje mogą zbierać dane o Tobie, takie jak adres IP lub strony, które odwiedzasz w naszym Serwisie, i mogą wykorzystywać pliki cookie do ich poprawnego funkcjonowania. Twoje interakcje z tymi funkcjami społecznościowymi podlegają polityce prywatności podmiotu, który jest ich właścicielem.

  Jeśli masz konta w tych aplikacjach, a nie chcesz być przez nie śledzony, prosimy o wylogowanie się z kont Facebook, Google i Disqus przed wizytą na stronach naszego Serwisu.

  Prosimy pamiętać, że informacje dobrowolnie umieszczane przez Ciebie na publicznych stronach naszego Serwisu, takie jak komentarze na naszym Blogu lub komentarze na naszych stronach Facebook lub Google+, będą widoczne dla każdego, kto ma do dostęp do tych treści. Jeśli usuniesz informacje, które zostały umieszczone przez Ciebie na publicznych stronach, ich kopie mogą pozostawać w archiwach tych stron w wyszukiwarkach internetowych, a inni użytkownicy mogą skopiować lub zapisać te informacje. System komentarzy naszego Bloga, strony Facebook i Google+ są zarządzane przez zewnętrzne podmioty i mogą wymagać rejestracji konta (innego niż Konto ATmatix) w celu dostępu do nich, a Twoja aktywność w tych aplikacjach może się wiązać z przechowywaniem Twoich Danych Osobowych przez te zewnętrzne podmioty.

 9. Kontakt z nami.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności ATmatix, wykorzystania Twoich Danych Osobowych lub zgód na ich przetwarzanie, prosimy o wysłanie wiadomości email na adres atmatix@atmatix.pl

Data ostatniej zmiany: 25 maja 2018.

Promocje i Oferty specjalne

 1. Promocja na Start

  1. Do dnia 2016-09-15 obowiązuje "Promocja na Start" polegająca na przyznaniu Użytkownikom Zarejestrowanym bezpłatnego dostępu do Konta PREMIUM z datą ważności 2016-09-30 dla Kont założonych do dnia 2016-09-15. Okres od momentu rejestracji Konta do daty ważności Konta, o którym mowa wyżej, jest Okresem Próbnym, o którym mowa w Regulaminie Serwisu. W ramach tej Promocji Użytkownik nie ponosi żadnych opłat abonamentowych i nie musi podawać żadnych danych osobowych, o których mowa w punkcie Regulaminu dotyczącym Kont PREMIUM. Wraz z wygaśnięciem ważności Kont PREMIUM założonych w ramach Promocji na Start obowiązują wszystkie zapisy Regulaminu dotyczące płatności za Abonament.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub zmiany warunków Promocji na Start.
 2. Promocja Black Friday

  1. Od 2016-11-25 do 2016-11-27 obowiązuje "Promocja Black Friday", polegająca na udzieleniu wszystkim Użytkownikom rabatu na zakup abonamentu PREMIUM w wysokości ok. 70% dotychczasowej ceny. Promocja dotyczy wszystkich wariantów abonamentu:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena promocyjna 9 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena promocyjna 24 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena promocyjna 42 PLN brutto
   Po okresie promocji ceny abonamentów zostaną przywrócone do wartości dotychczasowych:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena 29 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena 78 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena 138 PLN brutto
 3. Promocja Świąteczna

  1. Od dnia 2016-12-06 do 2017-01-06 obowiązuje Promocja, polegająca na udzieleniu wszystkim Użytkownikom rabatu na zakup abonamentu PREMIUM. Promocja dotyczy wszystkich wariantów abonamentu:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena promocyjna 20 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena promocyjna 47 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena promocyjna 69 PLN brutto
   Po okresie promocji ceny abonamentów zostaną przywrócone do wartości dotychczasowych:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena 29 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena 78 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena 138 PLN brutto
 4. Promocja Świąteczna 2017/18

  1. Od dnia 2017-12-06 do 2018-01-06 obowiązuje Promocja, polegająca na udzieleniu wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom rabatu na zakup abonamentu PREMIUM. Promocja dotyczy poniższych wariantów abonamentu:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena promocyjna 21,00 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena promocyjna 51,00 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena promocyjna 84,00 PLN brutto
   Po okresie promocji ceny abonamentów zostaną przywrócone do wartości dotychczasowych:
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 30 dni - cena 29,00 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 90 dni - cena 78,00 PLN brutto
   • Przedłużenie ważności konta PREMIUM o 180 dni - cena 138,00 PLN brutto

Data ostatniej zmiany: 2017-12-01.